SERVICIS: “Gestió d’Escoles Infantils Públics”

Megadiver està especialitzada en la gestió educativa, assistencial i administrativa d'escoles infantils i centres d'educació infantil de titularitat pública.

La proposta pedagògica de cada centre s'adapta a la normativa de cada Comunitat Autònoma i a les característiques de l'entorn, promovent la convivència i la identitat pròpia de cada municipi.

Gestionem centres públics, la titularitat de la qual correspon a:

- L'administració general de l'Estat.
- L'administració de les comunitats autònomes.
- Les Diputacions Provincials.
- Ajuntaments i Entitats Locals Autònomes.
- Altres organismes i ens públics."

IMAGEN PARA CARPETAS Y FORMATOS ASE CURSO 2010 2011